Debat stellingen voor in de klas

Een klassendiscussie is een van de krachtigste hulpmiddelen om het kritisch denken, de communicatieve vaardigheden en de intellectuele nieuwsgierigheid van leerlingen te ontwikkelen. Maar je kunt klassendiscussies ook integreren – en de vele voordelen ervan benutten – over vele vakgebieden! Met dit alles in ons achterhoofd, hebben wij bij Kialo Edu een schat aan ideeën voor debatten in de klas samengesteld die gegarandeerd tot levendige discussies zullen leiden en de ontwikkeling van de geest in de klas zullen stimuleren.

Van tijdloze onderwerpen tot hedendaagse raadsels: deze debataanwijzingen dagen je leerlingen uit om hun gedachten te verwoorden en verschillende perspectieven in te nemen. Bekijk ook altijd onze bibliotheek met Kialo-templates om ideeën op te doen voor debat stellingen  in de klas!

Leuke debat stellingen

 • Bestaan geesten echt?
 • Zijn goede voornemens de moeite waard?
 • Krijgen professionele sporters te veel betaald?
 • Bestaan buitenaardse wezens?
 • Hoort ananas op pizza?
 • Doet het meer pijn wanneer je jouw teen stoot dan wanneer je jouw elleboog stoot?
 • Is een strandvakantie leuker dan een vakantie in de bergen?
 • Is Black Friday de moeite waard?
 • Is het leuker om te luisteren naar boeken dan deze te lezen?
 • Zouden Carnavalskostuums op scholen moeten worden toegestaan?
 • Zou Sinterklaas cadeautjes moeten geven aan stoute kinderen?
 • Zouden de Pieten van Sinterklaas betere arbeidsvoorwaarden moeten eisen?
 • Zouden leerlingen direct na de kerstvakantie toetsen moeten afleggen?
 • Hoe moeten pestkoppen gestraft worden, of juist niet?
 • Zouden kinderen aan elkaar moeten leren schrijven?
 • Zouden we moeten toestaan dat mensen huisdieren hebben?
 • Welk land is het interessantst om te bezoeken?
 • Welke videogameconsole is de beste?

Debat stellingen over geschiedenis

 • Welke plek is mooier om te bezoeken: het oude Egypte of het oude Griekenland?
 • Het oude Athene of Sparta: wat was de betere plek om te wonen?
 • In hoeverre was de Atheense democratie democratisch?
 • Zouden we Alexander de Grote moeten bewonderen?
 • Waren de Mongoolse veroveringen uiteindelijk een goede zaak?
 • Was Europa in 1250 of in 1750 toleranter op het gebied van religie?
 • Hoe is het Romeinse rijk zo groot geworden?
 • Was de Industriële Revolutie goed voor de maatschappij?
 • Welke technologie heeft de grootste impact gehad op de wereld: de spoorweg, het stoomschip of de telegraaf?
 • Was de atoombomaanslag op Japan gerechtvaardigd?
 • Heeft de Franse Overheersing overwegend negatieve gevolgen gehad?
 • In welke mate werden de revoluties van 1848 geïnspireerd door nieuwe politieke ideeën?
 • Wat was de belangrijkste oorzaak van de Tachtigjarige Oorlog?
 • Was het Verdrag van Versailles de belangrijkste oorzaak van de Tweede Wereldoorlog?
 • Welke Nederlandse premier heeft het meeste betekent voor Nederland?
 • Waren de Verenigde Staten verantwoordelijk voor het uitbreken van de Koude Oorlog?
 • Wat was de belangrijkste oorzaak van de Eerste Wereldoorlog?
 • Zouden we Dierendag nog steeds moeten vieren?
 • Zou het British Museum artefacten moeten teruggeven aan hun land van herkomst?
 • Zouden Europese landen herstelbetalingen moeten betalen aan hun voormalige koloniën in de ontwikkelingslanden?

Maatschappelijke debat stellingen

 • Zou openbaar gebed moeten worden toegestaan op scholen?
 • Wat is het sterkste argument voor de scheiding van kerk en staat?
 • Zouden vaccins verplicht moeten worden gesteld?
 • Is democratie een goede regeringsvorm?
 • Zou het klimaatbeleid bepaald moeten worden door een panel van deskundigen in plaats van door politici?
 • Zouden mensen een eigen voertuig moetenkunnen bezitten?
 • Hebben openbare bibliotheken een rol in de toekomst?
 • Zouden scholen boeken moeten kunnen verbieden?
 • Zou het beter zijn om één universele taal te hebben?
 • Zouden alle burgers verplicht moeten worden om te stemmen?
 • Zouden 16-jarigen mogen stemmen bij algemene verkiezingen?
 • Zijn de voordelen van directe democratie groter dan de kosten?
 • Zouden burgers een politieke kennistest moeten afleggen om te mogen stemmen?
 • Als iemand profiteert van een collectief goed, is hij of zij dan verplicht daarvoor belasting te betalen?
 • Wat is de beste manier om vreedzaam te protesteren?
 • Is positieve discriminatie een wenselijk beleid?
 • Zouden de monarchieën moeten worden afgeschaft?
 • Zijn verklaringen via sociale media of economische verklaringen van de Arabische Lente overtuigender? 
 • Welke groep mensen heeft vandaag de dag de meeste invloed op het Nederlands overheidsbeleid?
 • Is de zorg voor mondiale kwesties belangrijker dan de zorg voor lokale kwesties?
 • Zou er belasting moeten worden geheven op junkfood?

Debat stellingen over onderwijs

 • Zou huiswerk verboden moeten worden?
 • Zouden examens verboden moeten worden?
 • Zouden leerlingen schooluniformen moeten dragen?
 • Zouden leerlingen direct na de kerstvakantie toetsen moeten afleggen?
 • Zou het verplicht moeten zijn voor universiteitsstudenten om één semester in het buitenland door te brengen? 
 • Zouden leerlingen smartphone mogen gebruiken op school?
 • Zouden scholen les moeten geven in kunst en muziek?
 • Zouden privéscholen moeten worden afgeschaft?
 • Kan technologie ooit leraren vervangen?
 • Zou Nederlands een verplicht vak moeten zijn op Nederlandse scholen?
 • Zouden lessen in financiële kennis verplicht moeten worden gesteld voor alle leerlingen?
 • Zouden leerlingen op school seksuele voorlichtingslessen moeten volgen?
 • Zouden leerlingen moeten worden gedwongen om wiskunde te leren?
 • Zouden scholen later op de dag moeten beginnen?
 • Zou een les in voeding moeten worden opgenomen voor de lagere school en de middelbare school?

Debat stelling over politiek en recht

 • Zou Nederland een meerderheidsstelsel moeten aannemen bij de algemene verkiezingen?
 • Zouden landen quota moeten hebben om de vertegenwoordiging van minderheidsgroepen in het parlement te garanderen?
 • Wat geeft een beter inzicht in de oorzaken van gewapende conflicten: verklaringen van ‘hebzucht’ of ‘klacht’?
 • Kan oorlog ooit gerechtvaardigd worden?
 • Wordt populisme vooral veroorzaakt door economische frustraties?
 • Is het waarschijnlijker dat stabiele dictaturen economische liberalisering nastreven dan zwakkere?
 • Heeft dictatuur in bepaalde gevallen de voorkeur boven democratie?
 • Zijn natiestaten beter dan welke andere vorm van politieke entiteit dan ook?
 • Kan nationalisme verenigbaar zijn met democratie?
 • Zou er een limiet moeten komen op particuliere donaties aan verkiezingscampagnes?
 • Zouden rechters door het volk moeten worden gekozen?
 • Is de waardetheorie van Marx overtuigend?
 • Zou intellectueel eigendom voor medicijnen moeten worden afgeschaft?
 • Wat is de beste methode voor interpretatie van de grondwet? 
 • Welk doel van het strafrechtsysteem is het belangrijkst?
 • Zou strikte strafrechtelijke aansprakelijkheid moeten worden afgeschaft voor alle strafbare feiten?
 • Is social media een bedreiging of een voordeel voor democratie?

Debat stelling over technologie

 • Zouden digitale apparaten papier en boeken moeten vervangen?
 • Zouden kinderen toegang moeten hebben tot sociale media?
 • Zou deepfake-technologie wettelijk moeten worden gereguleerd?
 • Zouden we grote technologiebedrijven moeten opsplitsen?
 • Zouden sociale-mediawebsites het recht moeten hebben om publieke figuren te de-platformen?
 • Maken smartphones ons minder slim?
 • Welk sociale mediaplatform kan het beste worden verboden?
 • Zou coderen een verplicht vak moeten zijn op school??
 • Zijn er meer voordelen dan nadelen aan open-source software?
 • Is het online beschermen van de privacy belangrijker dan veiligheid?
 • Maakt technologie ons minder intelligent?
 • Hebben mobiele telefoons het leven van mensen verbeterd?
 • Is het een goede zaak dat het meeste manuele werk waarschijnlijk door machines zal worden gedaan?
 • Is internet in het algemeen een goede zaak voor de samenleving?
 • Zou de overheid de netneutraliteit moeten beschermen?

Debat stellingen over literatuur

 • Zouden scholen boeken moeten kunnen verbieden?
 • Was Willy Wonka in Sjakie en de Chocoladefabriek een goed persoon?
 • Geloof je in Het Verraderlijke Hart dat de verteller echt gek is, of heeft hij gelijk als hij zegt dat hij alleen maar last heeft van nervositeit en overdreven scherpe zintuigen?
 • Had Jack in Jack en de bonenstaak gelijk toen hij van de reus stal?
 • Zou Ebenezer Scrooge vergeven moeten worden aan het einde van A Christmas Carol?
 • Waren de ouders van Romeo en Julia verantwoordelijk voor de dood van hun kinderen?
 • Is Oorlogswinter gebaseerd op een waargebeurd verhaal?
 • Is de titel Het Achterhuis zelf bedacht door Anne Frank?
 • Wie was het doelwit van George Orwell in 1984?
 • Wat is het grootste cultuurverschil tussen Dolf en de middeleeuwers in Kruistocht in Spijkerbroek?
 • Wat is het overkoepelende thema in Sonny Boy?
 • Wat symboliseert het Bittere Kruid
 • Is De avonturen van Huckleberry Finn te racistisch om op scholen te onderwijzen?
 • Waarom worden de ouders van Anton geëxecuteerd in De Aanslag?
 • Was Macbeth een slachtoffer van het lot?
 • Zijn toneelstukken of romans beter?

Debat stellingen over kunst

 • Zullen digitale kunstervaringen de fysieke kunst vervangen?
 • Zou kunst door de overheid gefinancierd moeten worden?
 • Zijn NFT’s goed voor de kunst?
 • Wordt jazz verwaarloosd in de hedendaagse samenleving?
 • Wat is het belangrijkste doel van muziek?
 • Is kunst een effectieve methode om sociale verandering te bewerkstelligen?
 • Zou de staat aanstootgevende kunst moeten verbieden?
 • Is kunst een effectieve methode om sociale verandering te bewerkstelligen?
 • Zouden er prijzen moeten worden uitgereikt voor kunstwerken?
 • Wie bepaalt de betekenis van kunst?
 • Kan kunst gescheiden worden van de kunstenaar?
 • Is het gerechtvaardigd om middeleeuwse Europese kunst als grof te beschouwen vergeleken met de oudheid?
 • Is representatieve kunst beter dan abstracte kunst?
 • Zouden musea in handen van de overheid moeten zijn? 
 • Gaat moderne kunst samen met klassieke kunst?
 • Is graffiti kunst?
 • Is mode kunst?
 • Zouden videogames als kunst moeten worden gezien?
 • Zou kunst een doel moeten dienen of is het op zichzelf waardevol?

Debat stellingen over wetenschap

 • Is het belangrijk om de ruimte te verkennen?
 • Doen we genoeg om de biodiversiteit te beschermen?
 • Zou Pluto als een planeet moeten worden beschouwd?
 • Zouden we andere planeten moeten koloniseren?
 • Zou het periodiek systeem anders georganiseerd moeten worden?
 • Zouden menselijke artsen vervangen moeten worden door geautomatiseerde artsen?
 • Zouden wetenschappers prioriteit moeten geven aan het reproduceren van resultaten boven innovatie?
 • Zouden dierproeven verboden moeten worden?
 • Welke alternatieve energiebron is het beste?
 • Zouden stamceltesten verboden moeten worden?
 • Zou de genetische manipulatie van menselijke embryo’s verboden moeten worden?
 • Welke bewijsvoering biedt de meeste steun voor evolutie?
 • Is de-extinctie de kosten waard?
 • Zouden we kunstmatige baarmoeders voor mensen moeten maken?
 • Zou euthanasie gelegaliseerd moeten worden?
 • Zouden we dierentuinen moeten verbieden?
 • Zouden genetisch gemodificeerde gewassen verboden moeten worden?
 • Is kernenergie onze beste optie voor energieproductie?

Debat stellingen over het milieu

 • Is het beter om een elektrische auto of een benzineauto te kopen?
 • Wat is de beste vorm van hernieuwbare energie?
 • Zouden we moeten beginnen met het verplaatsen van mensen uit kustgebieden die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering?
 • Zou fracking verboden moeten worden?
 • Zouden personen de verantwoordelijkheid voor de klimaatverandering op zich moeten nemen?
 • Kunnen individuele natuurbehoudsinspanningen het milieu met succes beschermen?
 • Is het klimaat belangrijker dan de bodem voor het bepalen van de vegetatiekenmerken in koude omgevingen?
 • Zou mijnbouw verboden moeten worden?
 • Zouden plastic zakken verboden moeten worden?
 • Zouden kunststoffen voor eenmalig gebruik verboden moeten worden?
 • Zou kweekvlees een nuttig instrument kunnen zijn in de strijd tegen de klimaatverandering?
 • Zouden mensen minder kinderen moeten krijgen om de klimaatverandering te kunnen aanpakken?
 • Zouden we geo-engineering moeten  gebruiken om de gevolgen van klimaatverandering te compenseren?

Debat stelling over de menselijke geografie

 • Helpt toerisme de ontwikkelingsverschillen te verkleinen?
 • Is rewilding een goed idee?
 • Zal de wereld in 2050 te maken krijgen met een grote voedselcrisis?
 • Heeft menselijke activiteit de migraties van verschillende soorten beïnvloed?
 • Is de trend van migratie tussen het platteland en de stad positief?
 • Wat is de grootste uitdaging voor megasteden?
 • Zouden regeringen bevolkingscontroles moeten opleggen?
 • Is de uitbreiding van steden naar omliggende gebieden een goede zaak?
 • Is het mogelijk steden te bouwen die het milieu niet schaden?
 • Heeft de mondialisering een positief effect gehad op een land dat je hebt bestudeerd?
 • Is stedelijke dichtheid een goede zaak?
 • Zouden we ons in moeten zetten voor het behoud van bedreigde talen?

Debat stellingen over filosofie en ethiek

 • Kan moraliteit bestaan zonder religie?
 • Is het immoreel als mensen huisdieren bezitten?
 • Is oorlog een noodzakelijk kwaad?
 • Helpen negatieve levenservaringen het creatieve proces?
 • Gaat religieus geloof samen met wetenschap?
 • Zou het klonen van mensen legaal moeten zijn?
 • Is verplichte orgaandonatie ethisch verantwoord?
 • Zou de doodstraf moeten worden ingevoerd?
 • Is gerechtigheid belangrijker dan vrede?
 • Kunnen we vertrouwen op onze zintuigen?
 • Zou spraak gereguleerd moeten worden in overeenstemming met het schadebeginsel van John Stuart Mill?
 • Is werkelijk kosmopolitische mondiale ethiek onmogelijk?

Debat stelling over de economie en het bedrijfsleven

 • Zou het minimumloon verhoogd moeten worden?
 • Is het beter om hoge of lage belastingen te hebben?
 • Zou het geven van fooien tot het verleden moeten behoren?
 • Zouden mensen in crypto-valuta moeten investeren?
 • Onder welke omstandigheden zal een expansief monetair beleid waarschijnlijk tot grotere economische groei leiden?
 • Is de Gini-coëfficiënt een nuttige manier om ongelijkheid te meten?
 • Is de recente toename van ongelijkheid in de rijke landen het gevolg van de afnemende macht van de vakbonden?
 • Zijn prijsplafonds een nuttig economisch instrument?
 • Zijn bodemprijzen een nuttig economisch instrument?
 • Zouden landen volledige werkgelegenheid als economisch doel moeten nastreven?
 • Zou de samenleving fast fashion moeten afwijzen?
 • Is de cultuur van bedrijven als Google te verkiezen boven die van traditionele bedrijven?
 • Wat is de beste methode voor bedrijfsexpansie (bijvoorbeeld fusie, overname, strategische alliantie)?
 • In welke mate verbetert intrapreneurship de prestaties van een bedrijf?
 • Is ‘uitstellen’ een effectieve strategie voor bedrijven om winstgevender te worden?
 • Zou je Fairtrade moeten kopen? 
 • Zijn kwalificaties waardevoller dan ervaring?
 • Wat zou de rol van bedrijven moeten zijn?
 • Zouden we de 40-urige werkweek moeten inkorten?

Debat stellingen over internationale betrekkingen

 • Zouden we de internationale handelsbarrières moeten verlagen?
 • Werken internationale economische instellingen, zoals de WTO en het IMF, zoals liberale theoretici het bedoeld hebben, of zijn zij een voorbeeld van de logica van het realisme?
 • Zijn bepaalde landen gedoemd economisch in opkomst te blijven?
 • Is de relatie tussen de VS en China de nieuwe Koude Oorlog?
 • Is de tweestatenoplossing van de baan?
 • Zouden regeringen geld moeten uitgeven aan buitenlandse hulp?
 • Zijn staten nog steeds de belangrijkste spelers in de internationale betrekkingen?
 • Is het minder waarschijnlijk dat democratieën met elkaar oorlog voeren?
 • Was Hong Kong beter af onder de regeling ‘één land, twee systemen’ of nu als onderdeel van China?
 • Is het Amerikaanse embargo tegen Cuba gerechtvaardigd?
 • Is het internationaal recht werkelijk recht?
 • Zouden we ooit geweld moeten gebruiken om vrede te creëren?

Op zoek naar debatonderwerpen in meer talen? Geen enkel probleem! Ontdek onze uitgebreide collectie om boeiende klasgesprekken met studenten te beginnen, ongeacht de taal waarin je lesgeeft.

Want to try Kialo Edu with your class?

Sign up for free and use Kialo Edu to have thoughtful classroom discussions and train students’ argumentation and critical thinking skills.

Try out Kialo Edu