Debattämnen för klassrummet

Klassrumsdiskussioner är ett av de mest kraftfulla verktygen för att främja elevernas kritiska tänkande, kommunikationsförmåga och intellektuella nyfikenhet. Dessutom kan du integrera klassdiskussioner och dess många fördelar — inom många ämnesområden! Med allt detta i åtankehar vi på Kialo Edu skapat en skattkammare med idéer för klassrumsdebatter som garanterat kommer att leda till livliga diskussioner och stimulera växande sinnen i klassrummet.

Från tidlösa ämnen till samtida gåtor, kommer dessa debattfrågor utmana dina elever till att formulera sina tankar och anta olika perspektiv. Se också till att kolla in vårt bibliotek med Kialo-mallar för fler idéer av debattämnen för klassrummet!

Roliga debattämnen

 • Finns spöken på riktigt?
 • Är nyårslöften värda något?
 • Är professionella idrottare överbetalda?
 • Finns utomjordingar?
 • Hör ananas hemma på pizza?
 • Gör det mer ont att stöta tån i något, än att slå i armbågen?
 • Är en strandsemester bättre än en semester i bergen?
 • Är Black Friday värt besväret?
 • Är det bättre att lyssna på böcker än att läsa dem?
 • Bör Halloweendräkter tillåtas på skolor?
 • Ska jultomten bara ge snälla barn julklappar?
 • Ska jultomtens tomtenissar kräva bättre arbetsvillkor?
 • Ska studenter ha prov direkt efter sportlovet?
 • Ska mobbare straffas, och hur?
 • Ska handstil läras ut till barn?
 • Ska vi tillåta människor att ha husdjur?
 • Vilket land skulle vara mest intressant att besöka?
 • Vilken videospelkonsol är bäst?

Debattämnen om historia

 • Vilket skulle vara bäst att besöka: det antika Egypten eller det antika Grekland?
 • Vilken var den bästa platsen att bo på: Antikens Aten eller Sparta?
 • I vilken utsträckning var den atenska demokratin demokratisk?
 • Ska vi beundra Alexander den store?
 • Var de mongoliska erövringarna bra, till sist?
 • Var Europa mer religiöst tolerant år 1250 eller år 1750?
 • Hur blev romarriket så stort?
 • Var den industriella revolutionen bra för samhället?
 • Vilken teknik hade störst inverkan på världen: järnvägen, ångfartyget eller telegrafen?
 • Var atombombningen i Japan berättigad?
 • Hade den franska revolutionen övervägande negativa konsekvenser?
 • I vilken utsträckning inspirerades revolutionen 1848 av nya politiska idéer?
 • Vad var huvudorsaken för det amerikanska inbördeskriget?
 • Var Versaillesfördraget den främsta orsaken för andra världskriget?
 • Vilken svensk statsminister har varit den mest betydelsefull?
 • Var USA ansvarigt för det kalla krigets utbrott?
 • Vad var huvudorsaken för det första världskriget?
 • Bör vi fortsätta fira Columbusdagen?
 • Bör British Museum lämna tillbaka artefakter till sina ursprungsländer?
 • Bör de europeiska länderna betala skadestånd till sina tidigare kolonier i tredje världen?

Debattämnen om samhälle

 • Ska offentlig bön tillåtas i skolor?
 • Vilket är det starkaste argumentet för separation av kyrka och stat?
 • Bör vacciner göras obligatoriska?
 • Är demokrati ett bra styrelseskick?
 • Ska klimatpolitik beslutas av en expertpanel i stället för av politiker?
 • Ska människor kunna äga personliga fordon?
 • Har allmänna bibliotek en roll i framtiden?
 • Skulle det vara bättre att ha ett universellt språk?
 • Ska alla medborgare vara skyldiga att rösta?
 • Ska 16-åringar få rösta i allmänna val?
 • Uppväger fördelarna med direkt demokrati,kostnaderna?
 • Ska medborgare behöva få godkänt på ett politiskt kunskapstest för att få rösta?
 • Om man drar nytta av en allmän nytta, har man då en skyldighet att betala skatt för denna?
 • Vilket är det bästa sättet att protestera fredligt på?
 • Är positiv särbehandling en önskvärd policy?
 • Bör monarkier avskaffas?
 • Är sociala mediers förklaringar eller ekonomiska förklaringar av den arabiska våren mer övertygande? 
 • Vilken grupp människor har störst inflytande över Sveriges regeringspolitik idag?
 • Är det viktigare att hantera globala frågor än lokala frågor? 
 • Borde det vara skatt på skräpmat?

Debattämnen om utbildning

 • Ska läxor förbjudas?
 • Ska prov förbjudas?
 • Ska studenter behöva använda skoluniform?
 • Ska studenter ha prov direkt efter sportlovet?
 • Ska det vara obligatoriskt för universitetsstudenter att spendera en termin utomlands?
 • Ska elever få använda smartphones i skolan?
 • Ska konst och musik läras ut i skolorna?
 • Ska avgiftsbelagda skolor avskaffas?
 • Kan teknik någonsin ersätta lärare?
 • Bör svenska vara ett obligatoriskt ämne i svenska skolor?
 • Ska lektioner i finansiell läskunnighet krävas för alla elever?
 • Ska elever vara tvungna att ha sexualundervisning i skolan?
 • Ska elever tvingas lära sig matematik?
 • Ska skolorna börja senare på dagen?
 • Ska undervisning i näringslära ingå i grundskolan och gymnasiet?

Debattämnen om politik och juridik

 • Bör USA införa en form av proportionell representation i sina presidentval?
 • Bör länder ha kvoter för att säkerställa representation av minoritetsgrupper i parlamentet?
 • Vad kan bäst förklara orsakerna till väpnade konflikter: “girighet” eller “missnöje”?
 • Kan krig någonsin rättfärdigas? 
 • Orsakas populism främst av ekonomisk frustration?
 • Är det mer sannolikt att stabila diktaturer strävar efter ekonomisk liberalisering än svagare?
 • Är diktatur att föredra framför demokrati i vissa fall? 
 • Är nationalstater bättre än någon annan form av politisk enhet?
 • Kan nationalism vara förenligt med demokrati?
 • Bör det finnas en högsta summa för privata donationer till valkampanjer?
 • Bör domare väljas av befolkningen?
 • Är Marx värdeteori övertygande?
 • Ska immateriella rättigheter avskaffas för medicin?
 • Vilken är den bästa metoden för grundlagstolkning? 
 • Vilket syfte med det straffrättsliga systemet är viktigast?
 • Bör strikt straffrättsligt ansvar tas bort från alla fängelsebrott?
 • Är sociala medier ett hot eller främjande för demokratin?

Debattämnen om teknik

 • Ska digitala enheter ersätta papper och böcker?
 • Ska barn kunna använda sociala medier?
 • Bör deepfake-teknik regleras i lag?
 • Ska vi bryta upp stora teknikföretag? 
 • Bör webbplatser för sociala medier ha rätt att ta bort offentliga personer från plattformen?
 • Gör smartphones oss mindre smarta?
 • Vilken social medieplattform skulle vara bäst att förbjuda?
 • Ska kodning vara ett obligatoriskt ämne i skolan?
 • Finns det fler fördelar än nackdelar av programvara med öppen källkod?
 • Är integritetsskydd på internet viktigare än säkerhet?
 • Gör tekniken oss mindre intelligenta?
 • Har mobiltelefoner förbättrat människors liv?
 • Är det bra att maskiner sannolikt kommer att ta över mestadels av arbetsmarknaden 
 • Är internet generellt bra för samhället?
 • Bör staten skydda neutraliteten på Internet?

Debattämnen om litteratur

 • Ska skolor kunna förbjuda böcker?
 • I Kalle och chokladfabriken, var Willy Wonka snäll?
 • Hur tror du att huvudpersonerna i Vi kommer snart hem igen överlevde de fruktansvärda fasorna de utsattes för, och vad hjälpte dem att börja sina nya liv i Sverige efter Förintelsen?
 • I Jack och bönstjälken, hade Jack rätt att stjäla från jätten?
 • I romanen Slutet följer vi Simon och Lucinda. Allt efter att världen förändras anpassar de sig. Är detta till det bättre eller sämre?
 • Var Romeo och Julias föräldrar ansvariga för sina barns död?
 • Är Jane Eyre en feministisk roman?
 • Är världstillståndet i Du sköna nya värld verkligen en dystopi?
 • Vilka riktade sig George Orwell till i 1984?
 • Skulle djuren på Djurfarmen ha revolterat mot Jones ?
 • I Tio över ett läser vi hur människans inverkan på naturen kan leda till tragiska situationer. Hur hade du reagerat om det var ditt hem som kunde rasa?
 • Är Nick Carraway en övertygande berättare i Den store Gatsby
 • Gör de rasistiska inslagen i  Huckleberry Finns äventyr, boken olämplig att lära ut i skolor
 • Den blomstertid nu kommer beskriver hur ditt liv kan förändras drastiskt på bara några sekunder. Hur hade du hanterat din flykt?
 • Var Macbeth ett offer av ödet?
 • Är pjäser eller romaner bättre?

Debattämnen om konst

 • Kommer digitala konstupplevelser att ersätta fysisk konst?
 • Ska konst vara offentligt finansierad?
 • Är NFT bra för konst?
 • Är jazz försummad i dagens samhälle?
 • Vad är huvudsyftet med musik?
 • Ska staten förbjuda kränkande konst?
 • Är konst en effektiv metod för att driva social förändring?
 • Ska priser delas ut för konst?
 • Vem avgör konstens betydelse?
 • Kan konst separeras från konstnären?
 • Är det berättigat att betrakta medeltida europeisk konst som primitiv i jämförelse med antiken?
 • Är föreställande konst överlägsen abstrakt konst?
 • Ska museer ägas av offentliga sektorn?? 
 • Hör modern konst ihop med klassisk konst?
 • Är graffiti konst?
 • Är mode konst?
 • Ska videospel betraktas som konst?
 • Ska konst tjäna ett syfte, eller har den ett eget värde?

Debattämnen om vetenskap

 • Är det viktigt att utforska yttre rymden?
 • Gör vi tillräckligt för att skydda den biologiska mångfalden?
 • Bör Pluto betraktas som en planet?
 • Ska vi kolonisera andra planeter?
 • Ska det periodiska systemet organiseras annorlunda?
 • Bör mänskliga läkare ersättas av automatiserade läkare?
 • Bör forskare prioritera reproduktion av resultat framför innovation?
 • Bör djurförsök förbjudas?
 • Vilken alternativ energikälla är bäst?
 • Bör stamcellstester förbjudas?
 • Bör genteknik av mänskliga embryon förbjudas?
 • Vilken bevislinje ger det starkaste stödet för evolutionen? 
 • Är återskapande av utdöda arter värt kostnaden?
 • Ska vi skapa konstgjorda livmödrar för människor?
 • Bör dödshjälp legaliseras?
 • Ska vi förbjuda djurparker?
 • Bör genetiskt modifierade grödor förbjudas?
 • Är kärnkraft vårt bästa alternativ för energiproduktion?

Debattämnen om miljö

 • Är det bättre att köpa en elbil eller en bensinbil?
 • Vilken är den bästa formen av förnybar energi?
 • Ska vi börja omplacera människor från kuster som är sårbara för klimatförändringar?
 • Bör fracking förbjudas?
 • Ska enskilda individer ta ansvar för klimatförändringarna?
 • Kan enskilda naturvårdsinsatser framgångsrikt skydda miljön?
 • Är klimat viktigare än jord för att fastställa vegetationsegenskaper i kalla miljöer?
 • Bör gruvdrift förbjudas?
 • Bör plastpåsar förbjudas?
 • Bör engångsplast förbjudas?
 • Kan laboratorieodlat kött vara ett användbart verktyg för att bekämpa klimatförändringar?
 • Bör människor föda färre barn för att bidra till att hantera klimatförändringar?
 • Bör vi använda geoteknik för att kompensera effekterna av klimatförändringar?
 • Ska människor äta kött?

Debattämnen om kulturgeografi

 • Bidrar turismen till att minska utvecklingsklyftorna?
 • Är förvildning en bra idé? 
 • Kommer världen att stå inför en stor livsmedelskris år 2050?
 • Har mänsklig aktivitet påverkat migration av olika arter?
 • Är trenden av migration från landsbygd till stad positivt?
 • Vad är den största utmaningen med megastäder?
 • Bör staten införa befolkningskontroller?
 • Är utbyggnaden av städer till omgivande områden, bra?
 • Går det att bygga städer som inte skadar miljön?
 • Har globaliseringen haft en positiv inverkan på ett land som du har studerat?
 • Är stadstäthet en bra sak? 
 • Bör vi arbeta för att bevara utrotningshotade språk?

Debattämnen om filosofi och etik

 • Kan moral existera utan religion?
 • Är det omoraliskt för människor att äga husdjur?
 • Är krig ett nödvändigt ont?
 • Bidrar negativa livserfarenheter till den kreativa processen?
 • Är religiös tro förenlig med vetenskap?
 • Bör kloning av människor vara lagligt?
 • Är obligatorisk organdonation etiskt?
 • Bör det finnas dödsstraff?
 • Är rättvisa viktigare än fred?
 • Kan vi lita på våra sinnen?
 • Bör tal regleras i linje med John Stuart Mills skadeprincip?
 • Är en verkligt kosmopolitisk global etik omöjlig?

Debattämnen om ekonomi och näringsliv

 • Bör minimilönen höjas?
 • Är det bättre att ha höga skatter eller låga skatter?
 • Bör man ge dricks för tjänster? 
 • Bör människor investera i kryptovaluta?
 • Under vilka förutsättningar kan en expansiv penningpolitik skapa större ekonomisk tillväxt?
 • Är Gini-koefficienten ett användbart sätt att mäta ojämlikhet?
 • Är den senaste tidens ökade ojämlikhet i rika länder ett resultat av minskad facklig makt?
 • Är pristak ett användbart ekonomiskt verktyg?
 • Är minimipriser ett användbart ekonomiskt verktyg?
 • Bör länder sträva efter att uppnå full sysselsättning som ett ekonomiskt mål?
 • Bör samhället avvisa snabbmode?
 • Är kulturen hos företag som Google att föredra framför kulturen hos traditionella företag?
 • Vad är den bästa metoden för företagsutveckling (t.ex. sammanslagning, övertagande, strategisk allians)?
 • I vilken utsträckning förbättrar intraprenörskap ett företags resultat?
 • Är strategisk omstruktureringsprocess  en effektiv strategi för företag att bli mer lönsamma?
 • Ska du köpa Rättvisemärkta  varor? 
 • Är kvalifikationer mer värdefulla än erfarenhet?
 • Vilken roll bör företag ha?
 • Ska vi förkorta 40-timmars arbetsveckan?

Debattämnen om internationella relationer

 • Bör vi sänka de internationella handelsbarriärerna? 
 • Fungerar internationella ekonomiska institutioner, som WTO och IMF, som liberala teoretiker tänkte sig, eller är de exempel på realismens logik?  
 • Är vissa länder dömda att fortsätta att växa ekonomiskt?
 • Är relationen mellan USA och Kina det nya kalla kriget?
 • Är tvåstatslösningen död?
 • Ska regeringar spendera pengar på utländskt bistånd?
 • Är staterna fortfarande de viktigaste aktörerna i internationella relationer?
 • Är demokratier mindre benägna att börja kriga med varandra?
 • Var Hongkong bättre under arrangemanget med “ett land, två system” eller nu som en del av Kina?
 • Är USA:s embargo mot Kuba berättigat? 
 • Är internationell rätt verkligen lag?
 • Bör vi någonsin använda våld för att skapa fred?

Letar du efter debattämnen på fler språk? Vi har det du behöver! Utforska vår omfattande samling för att skapa fängslande klassdiskussioner med  dina elever, oavsett vilket språk du undervisar på.

Want to try Kialo Edu with your class?

Sign up for free and use Kialo Edu to have thoughtful classroom discussions and train students’ argumentation and critical thinking skills.

Try out Kialo Edu