Debattemner til klasserommet

Klasseromsdiskusjon er et av de sterkeste verktøyene for å fremme elevenes kritiske tenkning, kommunikasjonsferdigheter og intellektuelle nysgjerrighet. Dessuten kan du inkludere klassediskusjon og få alle fordelene på tvers av mange fagområder! Med alt dette i tankene har vi hos Kialo Edu samlet en skattekiste av ideer til klasseromsdebatter som garantert vil starte livlige diskusjoner og stimulere hjernene i utvikling i klasserommet.

Fra tidløse emner til moderne gåter, vil disse debattforslagene utfordre elevene til å artikulere egne tanker og håndtere forskjellige perspektiver. Sørg også for å sjekke ut biblioteket vi har med Kialo-maler for å få flere ideer til debattemner i klasserommet!

Morsomme debattemner

 • Finnes det spøkelser?
 • Har nyttårsforsetter noen hensikt?
 • Er profesjonelle idrettsutøvere overbetalte?
 • Eksisterer romvesener?
 • Passer ananas på pizza?
 • Er det vondere å sparke borti noe med tåen enn å slå albuen?
 • Er det best med ferie ved sjøen eller på fjellet?
 • Er det verdt å ha Black Friday?
 • Er det bedre å lytte til bøker enn å lese dem?
 • Bør Halloween-kostymer være tillatt på skolen?
 • Bør julenissen ta med gaver til de slemme barna?
 • Bør julenissens hjelpere kreve bedre arbeidsforhold?
 • Bør eksamen avholdes rett etter juleferien?
 • Hvordan bør mobbere straffes, eller bør de straffes i det hele tatt?
 • Bør barn i dag lære seg håndskrift?
 • Bør vi tillate at folk har kjæledyr?
 • Hvilket land ville det ha vært mest interessant å besøke?
 • Hvilket spillkonsoll er best?

Debattemner innen historie

 • Hva ville ha vært best å besøke: oldtidens Egypt eller oldtidens Hellas?
 • Antikkens Athen eller Sparta: hvor var det best å bo?
 • Hvor demokratisk var det athenske demokratiet?
 • Bør vi beundre Aleksander den store?
 • Var de mongolske erobringene til syvende og sist en god ting?
 • Var det større religiøs toleranse i Europa i 1250, eller i 1750?
 • Hvordan ble Romerriket så stort?
 • Var den industrielle revolusjonen bra for samfunnet?
 • Hvilken teknologi hadde størst innvirkning på verden: jernbanen, dampskipet eller telegrafen?
 • Var atombombingen av Japan berettiget?
 • Hadde den franske revolusjonen hovedsakelig negative konsekvenser?
 • I hvilken grad var revolusjonsåret 1848 inspirert av nye politiske ideer?
 • Hva var hovedårsaken til unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige?
 • Var Versailles-traktaten hovedårsaken til andre verdenskrig?
 • Hvilken vikingkonge var den viktigste?
 • Var USA ansvarlig for utbruddet av den kalde krigen?
 • Hva var hovedårsaken til første verdenskrig?
 • Bør vi fortsatt feire pinse?
 • Bør British Museum returnere gjenstander til sine respektive opprinnelsesland?
 • Bør europeiske land betale erstatning til tidligere kolonier i utviklingsland?

Debattemner innen samfunnsfag

 • Bør offentlig bønn være tillatt på skolene?
 • Hva er det sterkeste argumentet for å ha skille mellom kirke og stat?
 • Bør vaksiner gjøres obligatoriske?
 • Er demokrati en god styreform?
 • Bør klimapolitikk avgjøres av et ekspertpanel istedenfor av politikere?
 • Bør privatpersoner kunne eie personlige kjøretøy?
 • Har offentlige biblioteker en rolle i fremtiden?
 • Ville det ha vært bedre å ha ett universelt språk?
 • Bør alle borgere være pålagt å stemme?
 • Bør 16-åringer få lov til å stemme ved stortingsvalg?
 • Kan fordelene ved direkte demokrati oppveie ulempene?
 • Bør innbyggere bestå en politisk kunnskapsprøve for å kunne stemme?
 • Hvis noen drar nytte av et offentlig gode, bør de være forpliktet til å betale skatt for det?
 • Hva er den beste formen for fredelig protest?
 • Er positiv særbehandlig en gunstig ting?
 • Bør monarkier avskaffes?
 • Når man ser på årsakene til den arabiske våren, hvilke forklaringer er mest overbevisende – de som er basert på sosiale medier eller de som ser på økonomiske faktorer? 
 • Hvilken gruppe mennesker har størst innflytelse over regjeringens politikk i dag?
 • Er det viktigere å prioritere globale problemer fremfor å fokusere på lokale spørsmål? 
 • Bør det være en avgift på hurtigmat?

Debattemner om utdanning

 • Bør lekser forbys?
 • Bør eksamener forbys?
 • Bør elever bruke skoleuniform?
 • Bør eksamen avholdes rett etter juleferien?
 • Bør det være obligatorisk for universitetsstudenter å tilbringe et semester i utlandet?
 • Bør elever få lov til å bruke smarttelefoner på skolen?
 • Bør det undervises i kunst og musikk på skolen?
 • Bør private skoler avskaffes?
 • Vil teknologi noen gang kunne erstatte lærere?
 • Bør nynorsk være et obligatorisk fag på skolen?
 • Bør undervisning i økonomi være obligatorisk for alle studenter?
 • Bør elever pålegges å ha seksualundervisning på skolen?
 • Bør elever tvinges til å lære matematikk?
 • Bør skolen starte senere på dagen?
 • Bør kosthold og ernæring være et fag på skolen?

Debattemner om politikk og jus

 • Bør mindre partier kunne ha statsråder i regjering?
 • Bør land ha kvotering for å sikre representasjon av minoritetsgrupper i parlamentet?
 • Hvilken forklaring er best for å forstå hvorfor væpnede konflikter oppstår – “grådighet” eller “misnøye”?
 • Kan krig noen gang rettferdiggjøres? 
 • Er populisme hovedsakelig forårsaket av økonomisk misnøye?
 • Er sjansen større for at stabile diktaturer vil gå inn for økonomisk liberalisering enn svakere diktaturer?
 • Kan diktatur være mer ønskelig enn demokrati under visse omstendigheter? 
 • Er nasjonalstater bedre enn noen annen form for politisk enhet?
 • Kan nasjonalisme være forenlig med demokrati?
 • Bør det være et tak på private donasjoner til valgkampanjer?
 • Bør dommerne velges av folket?
 • Er arbeidsverditeorien til Karl Marx overbevisende?
 • Bør immaterielle rettigheter avskaffes for medisiner?
 • Hva er den beste metoden for grunnlovstolkning? 
 • Hva er det viktigste formålet med det strafferettslige systemet?
 • Bør objektivt straffansvar fjernes fra alle straffbare handlinger?
 • Er sosiale medier til skade eller til nytte for demokratiet?

Debattemner om teknologi

 • Bør digitale enheter erstatte papir og bøker?
 • Bør barn kunne bruke sosiale medier?
 • Bør deepfake-teknologi reguleres ved lov?
 • Bør vi dele opp store teknologiselskaper? 
 • Bør sosiale medienettsteder ha rett til å utestenge offentlige personer fra plattformene sine?
 • Gjør smarttelefoner oss mindre smarte?
 • Hvilken plattform for sosiale medier ville være best å forby?
 • Bør programmering være et obligatorisk fag på skolen?
 • Er det flere fordeler enn ulemper med programvare med åpen kildekode?
 • Er personvern på nettet viktigere enn sikkerhet?
 • Gjør teknologi oss mindre intelligente?
 • Har mobiltelefoner forbedret livet til folk flest?
 • Er det bra at det meste av arbeid sannsynligvis vil bli utført av maskiner i fremtiden?
 • Er internett generelt sett en god ting for samfunnet?
 • Er det statens ansvar å ivareta prinsippet om nettnøytralitet?

Debattemner innen litteratur

 • Bør skolene kunne forby bøker?
 • I Charlie og sjokoladefabrikken, var Willy Wonka egentlig snill?
 • I Knut Hamsuns Sult, tror du at fortellerens stadig mer uberegnelige oppførsel er et resultat av hans vanskelige omstendigheter, eller er det et tegn på underliggende mental ustabilitet? 
 • I Jack og bønnestengelen, hadde Jack rett til å stjele fra kjempen?
 • I Mormor og de åtte ungene av Anne-Cath. Vestly, er Mormors ukonvensjonelle oppdragelsesmetoder en positiv innflytelse på barna eller en kilde til kaos og forvirring?
 • I hvilken grad er Tronds far ansvarlig for de livsendrende hendelsene som påvirker Trond i Ut og stjæle hester?
 • Er Jane Eyre en feministisk roman?
 • Er Vidunderlige nye verden av Aldous Huxley virkelig en dystopi?
 • Hvem retter Jon Michelet kritikk mot i serien En sjøens helt?
 • Burde dyrene i Kamerat Napoleon noen gang ha gjort opprør mot Jones?
 • På slutten av Et dukkehjem, er Noras beslutning om å dra berettiget?
 • Er Nick Carraway en pålitelig forteller i Den store Gatsby
 • Er bruken av nynorsk i Is-slottet av Tarjei Vesaas en barriere for at boken skal kunne undervises i skolene i hele Norge?
 • Hvordan bruker Jostein Gaarder romanen Sofies verden til å utforske og formidle komplekse filosofiske ideer til unge lesere?
 • Var Macbeth et offer for skjebnen?
 • Er skuespill eller romaner best?

Debattemner om kunst

 • Vil digitale kunstopplevelser erstatte fysisk kunst?
 • Bør kunst være offentlig finansiert?
 • Er NFT-er bra for kunsten?
 • Blir jazz neglisjert i dagens samfunn?
 • Hva er hovedformålet med musikk?
 • Bør staten forby støtende kunst?
 • Er kunst en god metode for å drive sosial endring?
 • Bør det deles ut priser for kunst?
 • Hvem bestemmer meningen med kunst?
 • Kan man skille et kunstverk fra kunstneren som skapte det?
 • Er det berettiget å betrakte nasjonalromantikkens idealisering av det norske landskapet som en overfladisk fremstilling sammenlignet med realismen i europeisk kunst fra samme periode?
 • Er representasjonskunst bedre enn abstrakt kunst?
 • Bør museer være eid av det offentlige? 
 • Hører moderne kunst sammen med klassisk kunst?
 • Er graffiti kunst?
 • Er mote kunst?
 • Bør dataspill betraktes som kunst?
 • Bør kunst tjene et formål, eller er den verdifull i seg selv?

Debattemner innen naturfag

 • Er det viktig å utforske verdensrommet?
 • Gjør vi nok for å beskytte det biologiske mangfoldet?
 • Bør Pluto betraktes som en planet?
 • Bør vi kolonisere andre planeter?
 • Bør periodesystemet organiseres annerledes?
 • Bør leger erstattes av roboter?
 • Burde forskere prioritere etterprøving av resultater fremfor innovasjon?
 • Bør dyreforsøk forbys?
 • Hvilken alternativ energikilde er best?
 • Bør stamcelletesting forbys?
 • Bør genmanipulering av menneskelige fostre forbys?
 • Hvilken type bevis gir den sterkeste støtten for evolusjonsteorien? 
 • Er det fornuftig å bruke mye penger på å gjenopplive utdødde arter?
 • Bør vi lage kunstige livmorer til mennesker?
 • Bør aktiv dødshjelp legaliseres?
 • Bør vi forby dyrehager?
 • Bør genmodifiserte avlinger forbys?
 • Er kjernekraft det beste alternativet for energiproduksjon?

Debattemner om miljø

 • Er det best å kjøpe en elbil eller en bensinbil?
 • Hva er den beste formen for fornybar energi?
 • Bør vi begynne å flytte folk bort fra kystlinjer som er sårbare for klimaendringer?
 • Bør hydraulisk frakturering (fracking) forbys?
 • Bør privatpersoner ta ansvar for klimaendringene?
 • Kan den enkeltes innsats for å ta vare på miljøet bidra til beskyttelse av naturen?
 • Er klima viktigere enn jord når det gjelder å forstå planters egenskaper i kalde klima?
 • Bør gruvedrift forbys?
 • Bør plastposer forbys?
 • Bør engangsplast forbys?
 • Kan laboratoriedyrket kjøtt være et nyttig verktøy for å bekjempe klimaendringer?
 • Bør folk få færre barn for å bidra til å håndtere klimaendringene?
 • Bør vi bruke klimateknikk for å kompensere for konsekvensene av klimaendringene?
 • Bør mennesker spise dyr?

Debattemner innen samfunnsgeografi

 • Bidrar turisme til å redusere utviklingsforskjeller?
 • Er det en god idé å tilbakeføre naturen til sin opprinnelige ville tilstand (rewilding)? 
 • Vil verden stå overfor en stor krise innen matvaresikkerhet innen 2050?
 • Har menneskelig aktivitet påvirket migrasjonene til ulike arter?
 • Er den økende flyttingen fra distriktene til byene en god ting?
 • Hva er den største utfordringen for megabyer?
 • Bør myndigheter gripe inn for å regulere befolkningsveksten?
 • Er utvidelsen av byer til omkringliggende områder en god ting?
 • Er det mulig å bygge byer som ikke skader miljøet?
 • Har globaliseringen hatt en positiv innvirkning på et land du har studert?
 • Er høy befolkningstetthet i byer en god ting? 
 • Bør vi arbeide for å bevare truede språk?

Debattemner innen filosofi og etikk

 • Er det mulig å ha moral uten religion?
 • Er det umoralsk at vi eier kjæledyr?
 • Er krig et nødvendig onde?
 • Bidrar negative livserfaringer til den kreative prosessen?
 • Er religiøs tro forenlig med vitenskap?
 • Bør kloning av mennesker være lovlig?
 • Er obligatorisk organdonasjon etisk riktig?
 • Bør det være dødsstraff?
 • Er rettferdighet viktigere enn fred?
 • Kan vi stole på sansene våre?
 • Bør ytringer reguleres i samsvar med John Stuart Mills skadeprinsipp?
 • Er en virkelig kosmopolitisk global etikk umulig?

Debattemner innen økonomi og forretningsliv

 • Bør minstelønnen heves?
 • Er det best å ha høye skatter eller lave skatter?
 • Er skikken med å gi driks noe vi bør legge bak oss?
 • Bør vi investere i kryptovaluta?
 • Under hvilke forhold er det sannsynlig at ekspansiv pengepolitikk vil skape større økonomisk vekst?
 • Er Gini-koeffisienten en nyttig metode for å måle ulikheter?
 • Er den nylige økningen i ulikheter i rike land et resultat av at fagforeningene har mindre innflytelse?
 • Er pristak et nyttig økonomisk verktøy?
 • Er prisgulv et nyttig økonomisk verktøy?
 • Bør land ha full sysselsetting som et økonomisk mål?
 • Bør samfunnet bevege seg bort fra hurtigmote?
 • Er kulturen ved selskaper som Google å foretrekke fremfor kulturen ved tradisjonelle selskaper?
 • Hva er den beste metoden for å utvide virksomheter (f.eks. fusjon, overtakelse, strategisk allianse)?
 • I hvilken grad forbedrer intraprenørskap en bedrifts ytelse?
 • Er “delayering” en effektiv strategi for at virksomheten skal bli mer lønnsom?
 • Bør man kjøpe Fairtrade-varer? 
 • Er kvalifikasjoner mer verdifulle enn erfaring?
 • Hva bør selskapers rolle være?
 • Bør arbeidsuken på 37,5 timer gjøres kortere?

Debattemner om internasjonale relasjoner

 • Bør vi redusere internasjonale handelsbarrierer?
 • Fungerer internasjonale økonomiske institusjoner, som WTO og IMF, som liberale teoretikere hadde til hensikt, eller eksemplifiserer de realismens logikk?
 • Er enkelte land dømt til å alltid være økonomisk fremvoksende?
 • Er forholdet mellom USA og Kina den nye kalde krigen?
 • Er tostatsløsningen død?
 • Bør myndigheter bruke penger på bistand i andre land?
 • Er nasjonalstater fortsatt de viktigste aktørene ved internasjonale relasjoner?
 • Har demokratiske land mindre sannsynlighet for å gå til krig mot hverandre?
 • Hadde Hongkong det bedre under ‘ett land, to systemer’, eller er de bedre tjent som en del av Kina, slik som nå?
 • Er USAs handelsboikott av Cuba berettiget? 
 • Kan internasjonal rett betraktes som ekte rett?
 • Bør vi noen gang bruke makt for å skape fred?

Ser du etter debattemner på flere språk? Vi kan hjelpe deg! Utforsk den omfattende samlingen for å inspirere til engasjerende klassediskusjoner med elevene, uansett hvilket språk du underviser på.

Want to try Kialo Edu with your class?

Sign up for free and use Kialo Edu to have thoughtful classroom discussions and train students’ argumentation and critical thinking skills.

Try out Kialo Edu