Diskusní témata pro třídu

Třídní diskuse je jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak u studentů podpořit kritické myšlení, komunikační dovednosti a intelektuální zvídavost. Třídní diskusi – a její výhody – můžete navíc začlenit v mnoha předmětech! S ohledem na to jsme v Kialo Edu shromáždili ty nejlepší nápady na třídní diskuse, které zaručeně podnítí živou diskusi a podpoří povědomí celé třídy.

Tyto podněty k diskusi, od nadčasových témat až po rébusy současnosti, budou pro vaše studenty výzvou, aby vyjádřili své myšlenky a podívali se na témata z různých úhlů pohledu. Nezapomeňte si také prohlédnout naši knihovnu Kialo šablon, kde najdete další nápady na témata třídních diskusí!

Zábavná témata diskuse

 • Existují duchové?
 • Mají novoroční předsevzetí smysl?
 • Jsou profesionální sportovci přepláceni?
 • Existují mimozemšťané?
 • Patří na pizzu ananas?
 • Bolí víc skopnutý palec na noze nebo naražený loket?
 • Je dovolená na pláži lepší než dovolená na horách?
 • Vyplatí se akce Black Friday?
 • Je poslech knih lepší než jejich čtení?
 • Měly by se na školách povolit halloweenské kostýmy?
 • Měl by čert odnášet zlobivé děti do pekla?
 • Měli by čerti požadovat lepší pracovní podmínky?
 • Měli by studenti psát písemky hned po zimních prázdninách?
 • Jak (pokud vůbec) bychom měli trestat šikanu?
 • Měli bychom děti učit psát psacím písmem?
 • Měli by mít lidé dovoleno mít domácí mazlíčky?
 • Která země by byla pro návštěvu nejzajímavější?
 • Jaká herní konzole je nejlepší?

Témata diskuse o historii

 • Navštívili byste raději starověký Egypt nebo Řecko?
 • Starověké Atény nebo Sparta – kde se žilo lépe?
 • Nakolik byla aténská demokracie demokratická?
 • Měli bychom obdivovat Alexandra Velikého?
 • Byly mongolské výboje nakonec přínosem?
 • Byla Evropa nábožensky tolerantnější v roce 1250 nebo v roce 1750?
 • Jak se Římská říše stala tak velikou?
 • Byla průmyslová revoluce pro společnost přínosem?
 • Která technologie měla na svět největší vliv: železnice, parník nebo telegraf?
 • Bylo bombardování Japonska atomovými bombami opodstatněné?
 • Měly Husitské války převážně negativní důsledky?
 • Do jaké míry byly revoluce v roce 1848 inspirovány novými politickými myšlenkami?
 • Jaké byly důvody vzniku národního obrození?
 • Byla Versailleská smlouva hlavní příčinou druhé světové války?
 • Kdo byl nejvýznamnější český prezident?
 • Byly Spojené státy americké zodpovědné za vypuknutí studené války?
 • Co bylo hlavní příčinou první světové války?
 • Měli bychom slavit Velikonoce?
 • Mělo by Britské muzeum vrátit artefakty do zemí jejich původu?
 • Měly by evropské země platit reparace svým bývalým koloniím v rozvojovém světě?

Témata diskuse o občanské výchově

 • Měly by být ve školách povoleny veřejné modlitby?
 • Jaký je nejsilnější argument ve prospěch odluky církve od státu?
 • Mělo by být očkování povinné?
 • Je demokracie dobrou formou vlády?
 • Měla by o klimatické politice rozhodovat spíše skupina odborníků než politici?
 • Měli by lidé vlastnit osobní vozidla?
 • Mají veřejné knihovny v budoucnosti nějakou roli?
 • Nebylo by lepší mít jeden univerzální jazyk?
 • Měli by mít všichni občané povinnost volit?
 • Měli by šestnáctiletí mít právo volit ve všeobecných volbách?
 • Převažují výhody přímé demokracie nad jejími výdaji?
 • Měli by občané projít testem politických znalostí, aby mohli volit?
 • Pokud někdo využívá veřejný statek, má povinnost za něj platit daň?
 • Jaký je nejlepší způsob mírového protestu?
 • Je pozitivní diskriminace žádoucí politikou?
 • Měly by se monarchie zrušit?
 • Jsou přesvědčivější ekonomická vysvětlení arabského jara nebo vysvětlení prostřednictvím sociálních médií? 
 • Která skupina lidí má dnes největší vliv na vládní politiku ČR?
 • Je péče o globální problémy důležitější než péče o místní problémy? 
 • Měla by se zavést daň na nezdravé potraviny?

Témata diskuse o vzdělání

 • Měly by se zakázat domácí úkoly?
 • Měly by se zakázat písemky?
 • Měli by studenti povinně nosit školní uniformy?
 • Měli by studenti psát písemky hned po zimních prázdninách?
 • Měli by studenti vysokých škol povinně strávit jeden semestr v zahraničí?
 • Měli by mít studenti ve škole povoleno používat chytré telefony?
 • Měla by se na školách vyučovat výtvarná a hudební výchova?
 • Měly by být placené školy zrušeny?
 • Mohly by technologie někdy nahradit učitele?
 • Měla by být na českých školách čeština povinným předmětem?
 • Měla by být výuka finanční gramotnosti povinná pro všechny studenty?
 • Měli by studenti ve škole povinně navštěvovat hodiny sexuální výchovy?
 • Měli by se studenti povinně učit matematiku?
 • Měla by výuka začínat později?
 • Měla by být na základních a středních školách zařazena výuka výživy?

Témata diskuse o politice a právu

 • Měli by občané Evropské unie volit prezidenta přímo?
 • Měly by země zavést kvóty, které v parlamentu zajistí zastoupení menšin?
 • Co lépe vysvětluje příčiny ozbrojených konfliktů: „chamtivost“ nebo „zášť“?
 • Lze válku vůbec ospravedlnit? 
 • Je příčinou populismu především ekonomická frustrace?
 • Jsou stabilní diktatury náchylnější k ekonomické liberalizaci než ty slabší?
 • Je v některých případech vhodnější diktatura než demokracie? 
 • Jsou národní státy lepší než jakákoli jiná forma politického útvaru?
 • Může být nacionalismus slučitelný s demokracií?
 • Měl by být u volební kampaně stanoven limit pro soukromé dary?
 • Měli by být soudci voleni lidmi?
 • Je Marxova teorie hodnoty přesvědčivá?
 • Mělo by být duševní vlastnictví v oblasti medicíny zrušeno?
 • Jaká metoda výkladu ústavy je nejlepší? 
 • Který účel trestního soudnictví je nejdůležitější?
 • Měla by být objektivní odpovědnost zrušena u všech trestných činů, za které lze uložit trest odnětí svobody?
 • Jsou sociální média pro demokracii hrozbou nebo přínosem?

Témata diskuse o technologiích

 • Měla by digitální zařízení nahradit papír a knihy?
 • Měly by mít děti přístup k sociálním médiím?
 • Měla by být technologie „deepfake“ regulována zákonem?
 • Měli bychom velké technologické společnosti rozdělit? 
 • Měly by mít sociální média právo vyloučit ze své platformy veřejné osobnosti?
 • Jsme kvůli chytrým telefonům hloupější?
 • Která sociální média by bylo nejlepší zakázat?
 • Mělo by být programování ve škole povinným předmětem?
 • Má open-source software více výhod než nevýhod?
 • Je ochrana soukromí na internetu důležitější než bezpečnost?
 • Jsme kvůli technologiím méně inteligentní?
 • Zlepšily mobilní telefony lidem život?
 • Je dobře, že většinu lidské práce budou pravděpodobně vykonávat stroje?
 • Je internet pro společnost celkově přínosem?
 • Měla by vláda chránit síťovou neutralitu?

Témata diskuse o literatuře

 • Měly by mít školy možnost zakazovat knihy?
 • Byl Josef Švejk z románů Osudy dobrého vojáka Švejka skutečně hloupý?
 • Co způsobilo rozklad osobnosti Karla Kopfrkingla v knize Spalovač mrtvol
 • Měl Jack v pohádce Jack a kouzelné fazole právo okrást obra?
 • Je motiv Ludvíka v Kunderově knize Žert ospravedlnitelný?
 • Byli rodiče Romea a Julie zodpovědní za smrt svých dětí?
 • Je Jana Eyrová feministický román?
 • Je Čapkův román Válka s mloky znovu aktuální?
 • Kdo byl cílovou skupinou románu 1984 od George Orwella?
 • Měla se zvířata z Farmy zvířat proti Jonesovi vůbec vzbouřit?
 • Je maloměšťácký život popisovaný Bohumilem Hrabalem v románu Postřižiny odsouzeníhodný?
 • Je Nick Carraway ve Velkém Gatsbym spolehlivým vypravěčem? 
 • Je Tolkienův Pán prstenů rasistický?
 • Je problém s byrokracií popisovaný v Kavkově románu Zámek pořád aktuální?
 • Stal se Macbeth obětí osudu?
 • Jsou lepší divadelní hry nebo romány?

Témata diskuse o umění

 • Nahradí digitální umělecké zážitky fyzické umění?
 • Mělo by být umění financováno z veřejných zdrojů?
 • Jsou NFT pro umění dobré?
 • Je jazz současnou společností opomíjen?
 • Co je hlavním smyslem hudby?
 • Měl by stát urážlivé umění zakazovat?
 • Je umění účinným prostředkem k prosazování sociálních změn?
 • Měly by se za umění udělovat ceny?
 • Kdo rozhoduje o významu umění?
 • Lze umění oddělit od umělce?
 • Je oprávněné považovat středověké evropské umění ve srovnání s antikou za hrubé?
 • Je reprezentativní umění lepší než abstraktní umění?
 • Měla by být muzea ve veřejném vlastnictví? 
 • Je moderní umění srovnatelné s klasickým?
 • Jsou graffiti uměním?
 • Je móda uměním?
 • Měly by být videohry považovány za umění?
 • Mělo by umění sloužit nějakému účelu, nebo je cenné samo o sobě?

Témata diskuse o přírodních vědách

 • Je důležité zkoumat vesmír?
 • Děláme dost pro ochranu biodiverzity?
 • Mělo by být Pluto považováno za planetu?
 • Měli bychom kolonizovat jiné planety?
 • Měla by být periodická tabulka prvků uspořádána jinak?
 • Měli by být lidští lékaři nahrazeni automatizovanými?
 • Měli by vědci upřednostňovat ověřitelnost výsledků nebo inovace?
 • Mělo by být testování na zvířatech zakázáno?
 • Který alternativní zdroj energie je nejlepší?
 • Mělo by být testování kmenových buněk zakázáno?
 • Mělo by být zakázáno genetické inženýrství lidských embryí?
 • Co je nejsilnější důkaz evoluce? 
 • Stojí obnovení vyhynulého druhu za vynaložené náklady?
 • Měli bychom pro lidi vytvořit umělé dělohy?
 • Měla by být eutanazie legalizována?
 • Měli bychom zakázat zoologické zahrady?
 • Měly by být geneticky modifikované plodiny zakázány?
 • Je jaderná energie naší nejlepší volbou pro výrobu energie?

Témata diskuse o životním prostředí

 • Je lepší koupit si elektroauto nebo auto se spalovacím motorem?
 • Jaká forma obnovitelné energie je nejlepší?
 • Měli bychom začít stěhovat lidi z pobřeží ohrožených změnou klimatu?
 • Mělo by být hydraulické štěpení zakázáno?
 • Měli by jednotlivci převzít odpovědnost za změnu klimatu?
 • Mohou jednotlivé snahy ochranářů úspěšně chránit životní prostředí?
 • Je pro stanovení charakteristik vegetace v chladném prostředí důležitější klima nebo půda?
 • Měli bychom zakázat těžbu?
 • Měly by se zakázat plastové tašky?
 • Měly by se zakázat jednorázové plasty?
 • Mohlo by být laboratorně pěstované maso užitečným nástrojem v boji proti klimatické změně?
 • Měli by mít lidé méně dětí, aby pomohli řešit klimatickou změnu?
 • Měli bychom používat geoinženýrství ke zmírnění dopadů klimatické změny?
 • Měli by lidé jíst zvířata?

Témata diskuse o sociální geografii

 • Pomáhá cestovní ruch snižovat rozdíly ve vývoji?
 • Je „rewilding“ („znovuzdivočení“) dobrý nápad? 
 • Bude svět do roku 2050 čelit velké potravinové krizi?
 • Ovlivnila lidská činnost migraci různých druhů?
 • Je trend migrace z venkova do měst pozitivní?
 • Co je pro megaměsta největší výzvou?
 • Měly by vlády zavést regulaci populace?
 • Je rozšiřování měst do okolí dobrá věc?
 • Je možné budovat města, která neškodí životnímu prostředí?
 • Měla globalizace na zemi, kterou jste studovali, pozitivní dopad?
 • Je hustota městského osídlení dobrá věc? 
 • Měli bychom se snažit zachovat ohrožené jazyky?

Témata diskuse o filozofii a etice

 • Může existovat morálka bez náboženství?
 • Je nemorální, aby lidé vlastnili domácí zvířata?
 • Je válka nutné zlo?
 • Pomáhají negativní životní zkušenosti tvůrčímu procesu?
 • Je náboženská víra slučitelná s vědou?
 • Mělo by být klonování lidí legální?
 • Je povinné dárcovství orgánů etické?
 • Měl by existovat trest smrti?
 • Je spravedlnost důležitější než mír?
 • Můžeme věřit našim smyslům?
 • Měl by být dle principů Johna Stuarta Milla regulován i veřejný projev?
 • Je skutečně kosmopolitní globální etika nemožná?

Témata diskuse o ekonomice a podnikání

 • Měla by se zvýšit minimální mzda?
 • Je lepší mít vysoké nebo nízké daně?
 • Měla by kultura spropitného patřit minulosti?
 • Měli by lidé investovat do kryptoměn?
 • Za jakých podmínek může expanzivní měnová politika vést k vyššímu hospodářskému růstu?
 • Je Giniho koeficient vhodným způsobem měření nerovnosti?
 • Je současný nárůst nerovnosti v bohatých zemích důsledkem slábnoucí moci odborů?
 • Jsou cenové stropy vhodným ekonomickým nástrojem?
 • Jsou minimální ceny vhodným ekonomickým nástrojem?
 • Měla by být snaha o plnou zaměstnanost ekonomickým cílem země?
 • Měla by společnost odmítnout „rychlou módu“?
 • Je kultura společností, jako je Google, lepší než kultura tradičních firem?
 • Jaký je nejlepší způsob expanze podniku (např. fúze, převzetí, strategická aliance)?
 • Do jaké míry zlepšuje „intrapreneurship“ výkonnost podniku?
 • Je „delayering“ účinnou strategií pro zvýšení ziskovosti podniku?
 • Měli byste kupovat „Fairtrade“ zboží? 
 • Je kvalifikace cennější než zkušenosti?
 • Jaká by měla být úloha firem a společností?
 • Měli bychom zkrátit 40hodinový pracovní týden?

Témata diskuse o mezinárodních vztazích

 • Měli bychom zjednodušit překážky mezinárodního obchodu?
 • Fungují mezinárodní ekonomické instituce jako WTO a MMF podle představ liberálních teoretiků, nebo jsou příkladem logiky realismu?
 • Jsou některé země odsouzeny k tomu, aby zůstaly rozvíjejícími se ekonomikami?
 • Jsou vztahy mezi USA a Čínou novou studenou válkou?
 • Je dvoustátní řešení mrtvé?
 • Měly by vlády utrácet peníze za zahraniční pomoc?
 • Jsou státy stále nejdůležitějšími aktéry mezinárodních vztahů?
 • Je méně pravděpodobné, že spolu budou demokratické státy válčit?
 • Bylo Hongkongu lépe v režimu „jedna země, dva systémy“, nebo nyní jako součásti Číny?
 • Je americké embargo vůči Kubě oprávněné? 
 • Je mezinárodní právo skutečně právem?
 • Měli bychom někdy použít sílu k nastolení míru?

Hledáte témata diskuse ve více jazycích? Tak to jste na správném místě! Prozkoumejte naši rozsáhlou sbírku a podněcujte poutavé diskuse se studenty, ať už vyučujete v kterémkoli jazyce.

Want to try Kialo Edu with your class?

Sign up for free and use Kialo Edu to have thoughtful classroom discussions and train students’ argumentation and critical thinking skills.

Try out Kialo Edu