Vitatémák az osztályterembe

Az osztálytermi vita az egyik leghatékonyabb eszköz a tanulók kritikus gondolkodásának, kommunikációs készségeinek és intellektuális kíváncsiságának előcsalogatására. Ráadásul az osztálytermi vitát – és annak számos előnyét – több tantárgyi területen is beépítheti! Mindezt szem előtt tartva a Kialo Edu összeállított egy kincsesbányát az osztálytermi vitaötletekből, amelyek garantáltan élénk eszmecseréket indítanak el, és stimulálják a fejlődő elméket az osztályteremben.

Az időtlen témáktól a kortárs dilemmákig, ezek a vitakérdések kihívás elé állítják diákjait, hogy megfogalmazzák gondolataikat és különböző nézőpontokat érvényesítsenek. Ne felejtse el áttekinteni a Kialo sablonok könyvtárát is, hogy még több ötlete legyen az osztálytermi vitatémákhoz

Szórakoztató vitatémák

 • Léteznek-e szellemek?
 • Fontosak-e az újévi fogadalmak?
 • Túl vannak fizetve a profi sportolók?
 • Léteznek-e földönkívüliek?
 • Az ananász való-e pizzára?
 • Jobban fáj-e az, ha a lábujjad vered be, mintha a könyököd?
 • Jobb-e a tengerparti nyaralás, mint egy hegyvidéki vakáció?
 • Megéri a Black Friday?
 • Jobb a könyveket hallgatni, mint olvasni?
 • Engedélyezni kellene-e a farsangi jelmezeket az iskolákban?
 • A Mikulás vigyen-e ajándékot a rossz gyerekeknek?
 • A Mikulás segítőinek jobb munkakörülményeket kellene követelniük?
 • A témazáró dolgozatokat rögtön téli szünet után kellene megírni?
 • Hogyan – ha egyáltalán – kellene büntetni a zaklatókat?
 • Tanítani kellene-e a folyékony kézírást?
 • Engedélyezni kellene-e, hogy az emberek háziállatokat tartsanak?
 • Melyik országot lenne a legérdekesebb meglátogatni?
 • Melyik videojáték-konzol a legjobb?

Történelmi vitatémák

 • Hova lenne jobb ellátogatni: az ókori Egyiptomba vagy az ókori Görögországba?
 • Az ókori Athén vagy Spárta: hol volt jobb élni?
 • Mennyire volt demokratikus az athéni demokrácia?
 • Csodálnunk kell-e Nagy Sándort?
 • A mongol hódítások végül is jó dolognak bizonyultak?
 • Európa 1250-ben vagy 1750-ben volt vallási szempontból toleránsabb?
 • Hogyan vált a Római Birodalom olyan naggyá?
 • Jót tett a társadalomnak az ipari forradalom?
 • Melyik technológia volt a legnagyobb hatással a világra: a vasút, a gőzhajó vagy a távíró?
 • Indokolt volt-e atombombát dobni Japánra?
 • Elsősorban negatív következményei voltak a francia forradalomnak?
 • Milyen mértékben inspirálták az 1848-as forradalmakat az új politikai eszmék?
 • Mi volt az 1956-os forradalom fő oka?
 • A versailles-i békeszerződés volt-e a második világháború fő oka?
 • Melyik magyar miniszterelnök volt a legjelentősebb?
 • Az Egyesült Államok volt-e felelős a hidegháború kitöréséért?
 • Mi volt az első világháború fő oka?
 • Fontos megünnepelni március 15-ét?
 • A British Museumnak vissza kellene adnia a műtárgyakat azoknak országoknak, ahonnan származnak?
 • Az európai országoknak kellene-e jóvátételt fizetniük a fejlődő világban lévő egykori gyarmataiknak?

Állampolgári ismeretek vitatémák

 • Engedélyezni kellene a nyilvános imádkozást az iskolákban?
 • Mi a legerősebb érv az állam és az egyház szétválasztása mellett?
 • Kötelezővé kellene tenni a védőoltásokat?
 • Jó államforma-e a demokrácia?
 • Az éghajlat-politikáról inkább egy szakértői testületnek kellene döntenie, mint politikusoknak?
 • Lehetővé kellene tenni az emberek számára, hogy személygépjárműveket birtokolhassanak?
 • Van-e szerepe a közkönyvtáraknak a jövőben?
 • Jobb lenne, ha egyetlen egyetemes nyelv lenne?
 • Minden állampolgárnak kötelezően szavaznia kellene-e?
 • Lehetővé kellene tenni, hogy a 16 évesek is szavazhassanak az általános választásokon?
 • A közvetlen demokrácia előnyei meghaladják-e az árát?
 • Kellene-e a polgároknak vizsgát tenniük politikai ismeretekből ahhoz, hogy szavazhassanak?
 • Ha valaki részesül valamilyen közjóból, köteles-e adót fizetni érte?
 • Mi a békés tiltakozás legjobb módja?
 • Kívánatos-e a pozitív diszkrimináció?
 • Meg kellene-e szüntetni a monarchiákat?
 • A közösségi média magyarázatai vagy a gazdasági magyarázatok meggyőzőbbek az arab tavaszra vonatkozóan? 
 • Melyik embercsoportnak van ma a legnagyobb befolyása a magyar kormányzati politikára?
 • A globális kérdésekkel való törődés fontosabb, mint a helyi kérdésekkel való foglalkozás? 
 • Kellene-e adót kivetni az egészségtelen ételekre?

Az oktatással kapcsolatos vitatémák

 • Be kellene-e tiltani a házi feladatot?
 • Be kellene-e tiltani a vizsgákat?
 • Kellene-e a diákoknak iskolai egyenruhát viselniük?
 • A nagy dolgozatokat rögtön téli szünet után kellene megírni?
 • Legyen-e kötelező az egyetemi hallgatóknak egy félévet külföldön tölteniük?
 • Engedélyezni kellene-e a diákoknak az okostelefonok használatát az iskolában?
 • Tanítsanak-e művészetet és zenét az iskolákban?
 • Meg kellene-e szüntetni a fizetős iskolákat?
 • A technológia helyettesítheti a tanárokat?
 • A magyar nyelvnek kötelező tantárgynak kellene-e lennie határon túli magyarlakta területeken?
 • Minden diák számára kötelezővé kellene tenni a pénzügyi ismeretek oktatását?
 • Kötelező kellene legyen szexuális felvilágosító órákat tartani a diákoknak az iskolában?
 • Kényszeríteni kellene-e a diákokat a matematika tanulására?
 • Később kellene kezdődnie az iskolának a nap folyamán?
 • Be kellene-e iktatni egy táplálkozással kapcsolatos órát az általános és középiskolások számára?

Politikai és jogi vitatémák

 • Magyarországnak el kellene-e fogadnia az arányos képviselet egy formáját az országgyűlési választások során?
 • Kellene-e az országoknak kvótákat bevezetniük a kisebbségi csoportok parlamenti képviseletének biztosítására?
 • Mi magyarázza jobban a fegyveres konfliktusok okait: a „kapzsiság” vagy a „sérelem”?
 • Lehet-e valaha is indokolt a háború? 
 • A populizmust elsősorban a gazdasági csalódások okozzák?
 • A stabil diktatúrák nagyobb valószínűséggel vezetnek be gazdasági liberalizációt, mint a gyengébbek?
 • Bizonyos esetekben a diktatúra előnyösebb-e a demokráciával szemben? 
 • Jobbak-e a nemzetállamok a politikai egységek bármely más formájánál?
 • Összeegyeztethető-e a nacionalizmus a demokráciával?
 • Meg kellene-e szabni a választási kampányok magánadományainak felső határát?
 • A bírákat a népnek kellene-e választania?
 • Meggyőző-e Marx értékelmélete?
 • Meg kellene-e szüntetni a szellemi tulajdonjogot az orvostudomány esetében?
 • Mi az alkotmányértelmezés legjobb módszere? 
 • A büntető igazságszolgáltatási rendszer melyik célja a legfontosabb?
 • Meg kellene-e szüntetni a szigorú büntetőjogi felelősséget minden szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény esetén?
 • A közösségi média veszélyt vagy előnyt jelent a demokrácia számára?

Technológiai vitatémák

 • A digitális eszközöknek fel kellene-e váltaniuk a papírt és a könyveket?
 • Legyen-e a gyerekeknek lehetőségük a közösségi média használatára?
 • Törvényileg kellene-e szabályozni a deepfake technológiát?
 • Fel kellene-e oszlatnunk a nagy technológiai vállalatokat? 
 • A közösségi médiaoldalaknak legyen-e joguk a közszereplők platformjának törlésére?
 • Az okostelefonok kevésbé okossá tesznek minket?
 • Melyik közösségi médiaplatformot lenne a legjobb betiltani?
 • Kötelező tantárggyá kellene tenni a kódolást az iskolában?
 • Több előnye van a nyílt forráskódú szoftvereknek, mint hátránya?
 • Az online adatvédelem fontosabb, mint a biztonság?
 • A technológia kevésbé intelligenssé tesz minket?
 • Jobbá tették-e a mobiltelefonok az emberek életét?
 • Jó dolog-e, hogy az emberi munka nagy részét valószínűleg gépek fogják végezni?
 • Az internet összességében jó dolog a társadalom számára?
 • Védenie kell-e a kormánynak a hálózatsemlegességet?

Irodalmi vitatémák

 • Az iskolák betilthassanak-e bizonyos könyveket?
 • A Charlie és a csokigyárban Willy Wonka jószívű volt?
 • Mi a szerepe a tragikumnak Mikszáth novelláiban? Hogyan viszonyulnak a szereplők életük tragikus eseményeihez, és hogyan viszonyul ehhez az elbeszélő?
 • Az égig érő paszuly című regényben helyesen tette a fiú, hogy meglopta az óriást?
 • Meg kellene-e bocsátani Ebenezer Scrooge-nak a Karácsonyi ének végén?
 • Rómeó és Júlia szülei felelősek voltak-e gyermekeik haláláért?
 • A Jane Eyre feminista regény?
 • A Szép új világ világa valóban disztópia?
 • Ki volt George Orwell célpontja az 1984-ben?
 • Vajon az Állatfarm állatainak fel kellett volna-e lázadniuk Jones ellen?
 • Milyen fontosabb irodalmi hatások érték József Attilát? 
 • Nick Carraway megbízható elbeszélő A nagy Gatsbyben? 
 • A Huckleberry Finn kalandjai túl rasszista ahhoz, hogy az iskolákban tanítsák?
 • Petőfi esetében a szakirodalom gyakran beszél „szabadság-vallásról”. Elmondható-e ez Adyról is? 
 • Macbeth a sors áldozata volt?
 • A színdarabok vagy a regények jobbak?

Művészeti vitatémák

 • A digitális művészeti élmények felváltják a fizikai művészetet?
 • A művészetet közpénzből kellene-e finanszírozni?
 • Jót tesznek-e az NFT-k a művészetnek?
 • Elhanyagolják-e a jazzt a mai társadalomban?
 • Mi a zene fő célja?
 • Be kellene-e tiltania az államnak a sértő művészeti alkotásokat?
 • A művészet hatékony módszer a társadalmi változások előmozdítására?
 • Kell-e díjakat adni a művészetek terén?
 • Ki dönt a művészet értelméről?
 • Elválasztható-e a művészet a művésztől?
 • Jogos-e a középkori európai művészetet az ókorhoz képest nyersnek tekinteni?
 • Az ábrázoló művészet az absztrakt művészet felett áll-e?
 • A múzeumoknak köztulajdonban kellene-e lenniük? 
 • A modern művészet a klasszikus művészettel egy lapon említhető?
 • A graffiti művészet?
 • A divat művészet?
 • A videojátékokat művészetnek kell-e tekinteni?
 • A művészetnek célt kell-e szolgálnia, vagy önmagában is értékes?

Tudományos vitatémák

 • Fontos a világűr felfedezése?
 • Eleget teszünk-e a biológiai sokféleség védelméért?
 • A Plútót bolygónak kell-e tekinteni?
 • Gyarmatosítanunk kellene-e más bolygókat?
 • Másképp kellene-e rendszerezni a periódusos rendszert?
 • Le kellene-e váltani az emberi orvosokat robotorvosokra?
 • A tudósoknak az eredmények reprodukálását kellene-e előnyben részesíteniük az innovációval szemben?
 • Be kellene-e tiltani az állatkísérleteket?
 • Melyik alternatív energiaforrás a legjobb?
 • Be kellene-e tiltani az őssejtkísérleteket?
 • Be kellene-e tiltani az emberi embriók géntechnológiáját?
 • Mely bizonyítékok támasztják leginkább alá az evolúciót? 
 • Megéri-e a kihalás elkerülése az árát?
 • Létre kellene-e hoznunk mesterséges méhet az embereknek?
 • Legalizálni kellene-e az eutanáziát?
 • Be kellene-e tiltani az állatkerteket?
 • Be kellene-e tiltani a génmódosított terményeket?
 • Az atomenergia a legjobb megoldás az energiatermelésre?

Környezetvédelmi vitatémák

 • Elektromos vagy benzines autót jobb-e vásárolni?
 • Melyik a legjobb megújuló energiaforrás?
 • El kellene kezdenünk áttelepíteni az embereket az éghajlatváltozás által veszélyeztetett partvidékekről?
 • Be kellene-e tiltani a rétegrepesztést?
 • Az egyéneknek vállalniuk kell-e felelősséget az éghajlatváltozásért?
 • Az egyéni természetvédelmi erőfeszítések sikeresen megvédhetik a környezetet?
 • Az éghajlat fontosabb-e a talajnál a növényzet jellemzőinek meghatározásában hideg környezetben?
 • Be kellene-e tiltani a bányászatot?
 • Be kellene-e tiltani a műanyag zacskókat?
 • Be kellene-e tiltani az egyszer használatos műanyagokat?
 • Lehet-e a laboratóriumban előállított hús hasznos eszköz az éghajlatváltozás elleni küzdelemben?
 • Kevesebb gyermeket kellene vállalniuk az embereknek az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében?
 • Alkalmazzunk-e geomérnöki beavatkozást az éghajlatváltozás hatásainak ellensúlyozására?
 • Kell-e az embereknek állatokat enniük?

Humánföldrajzi vitatémák

 • Segít-e a turizmus a fejlődési különbségek csökkentésében?
 • Jó ötlet-e a visszavadítás? 
 • 2050-re súlyos élelmezésbiztonsági válsággal kell majd szembenéznie a világnak?
 • Befolyásolta-e az emberi tevékenység a különböző fajok vándorlását?
 • Pozitív dolog-e a vidéki-városi migráció trendje?
 • Mi a legnagyobb kihívás a megavárosok számára?
 • A kormányoknak népességszabályozást kellene bevezetniük?
 • Jó dolog-e a városok terjeszkedése a környező területekre nézve?
 • Lehetséges-e olyan városokat építeni, amelyek nem károsítják a környezetet?
 • Volt-e pozitív hatása a globalizációnak egy olyan országra, amiről te is tanultál?
 • Megfelelő-e a városok népsűrűsége? 
 • Törekednünk kellene a veszélyeztetett nyelvek megőrzésére?

Filozófia és etika vitatémák

 • Létezhet-e erkölcs vallás nélkül?
 • Erkölcstelen-e, ha az emberek háziállatokat tartanak?
 • Szükséges rossz-e a háború?
 • Segítik-e a negatív élettapasztalatok az alkotófolyamatot?
 • Összeegyeztethető-e a vallásos hit a tudománnyal?
 • Törvényes legyen-e az emberi klónozás?
 • Etikus-e a kötelező szervadományozás?
 • Legyen-e halálbüntetés?
 • Fontosabb-e az igazságosság a békénél?
 • Megbízhatunk-e az érzékeinkben?
 • Szabályozni kellene-e a beszédet a kárelvnek megfelelően, mely szerint az állam vagy a közösség csak akkor avatkozhat be az egyének életébe, ha ezzel megelőzi, hogy kárt okozzanak a közösség többi tagjának?
 • Lehetetlen-e egy valóban kozmopolita globális etika megvalósítása?

Közgazdasági és üzleti vitatémák

 • Emelni kellene a minimálbért?
 • A magas vagy az alacsony adók a jobbak?
 • Elavult dolog-e a borravaló?
 • Érdemes-e befektetni az embereknek kriptovalutákba?
 • Milyen feltételek mellett hozhat nagyobb gazdasági növekedést az expanzív monetáris politika?
 • Hasznos-e a Gini-együttható az egyenlőtlenség mérésére?
 • Az egyenlőtlenség közelmúltbeli növekedése a gazdag országokban a szakszervezetek erejének csökkenése miatt következett be?
 • Hasznos gazdasági eszköz-e az ársapka?
 • Hasznos gazdasági eszköz-e az alsó árhatár?
 • Az országoknak gazdasági célként kellene-e törekedniük a teljes foglalkoztatottságra?
 • A társadalomnak el kellene utasítania a fast fashiont?
 • A Google-hoz hasonló vállalatok kultúrája előnyösebb-e a hagyományos vállalatokéval szemben?
 • Mi a legjobb módszer az üzleti terjeszkedésre (pl. egyesülés, felvásárlás, stratégiai szövetség)?
 • Milyen mértékben javítja az intravállalkozás egy vállalkozás teljesítményét?
 • A „leépítés” hatékony stratégia-e a vállalkozások számára a nyereségesebbé válás érdekében?
 • Érdemes-e Fairtrade terméket vásárolni? 
 • Értékesebbek-e a képesítések, mint a tapasztalat?
 • Mi legyen a vállalatok szerepe?
 • Le kellene-e rövidíteni a 40 órás munkahetet?

Nemzetközi kapcsolatok vitatémák

 • Csökkenteni kellene a nemzetközi kereskedelmi akadályokat?
 • Az olyan nemzetközi gazdasági intézmények, mint a WTO és az IMF, a liberális elméleti közgazdászok szándéka szerint működnek, vagy a realizmus logikáját képviselik?
 • Bizonyos országok arra vannak ítélve, hogy gazdaságilag feltörekvő országok maradjanak?
 • Az USA és Kína kapcsolata az új hidegháború?
 • Halott-e a kétállami megoldás?
 • Kell-e a kormányoknak pénzt költeniük külföldi segélyekre?
 • Még mindig az államok a legfontosabb szereplők a nemzetközi kapcsolatokban?
 • A demokráciák kevésbé hajlamosak háborúzni egymással?
 • Hongkongnak az „egy ország, két rendszer” időszaka alatt volt-e jobb, vagy most, Kína részeként?
 • Indokolt-e az USA Kubával szembeni embargója? 
 • A nemzetközi jog valóban jog?
 • Szabad-e valaha is erőszakot alkalmazni a béke megteremtése érdekében?

További nyelveken keres vitatémákat? Nálunk megtalálja! Fedezze fel széles körű gyűjteményünket, hogy lebilincselő vitákat kezdeményezzen a diákokkal, függetlenül attól, hogy milyen nyelven tanít.

Want to try Kialo Edu with your class?

Sign up for free and use Kialo Edu to have thoughtful classroom discussions and train students’ argumentation and critical thinking skills.

Try out Kialo Edu